zglos szkode interrisk - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do przystąpienia do ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemie
tel.
Przejdź do treści
W ramach OPIEKI MEDYCZNEJ INTERRISK korzystasz z placówek medycznych:
 • LUX MED i placówek z nim współpracujących (łącznie ok 1470 w całej Polsce) - bezgotówkowo,
 • pozostałych (dowolnie wybranych przez Ciebie) na terenie całej Polski - gotówkowo z częściowym zwrotem / refundacją poniesionych kosztów wizyt lekarskich i badań.
Jakie są korzyści z Refundacji Kosztów:
Możliwość skorzystania ze świadczeń medycznych w dowolnej placówce medycznej
na terenie całego kraju
Zwrot kosztów wizyt lekarskich i badań,
zgodnie z wybranym wariantem Opieki Zdrowotnej
Zwrot udokumentowanych kosztów medycznych, ale nie więcej niż w wysokości określonej w OWU Plus Zdrowie
Jak uzyskać zwrot kosztów?
1. Kontaktując się telefonicznie z towarzystwem ubezpieczeniowym INTERRISK (22) 575 25 25
2. Wysyłaj email. szkody@interrisk.pl.
3. Pisemnie, na adres TU INTERRISK SA.,
ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
Którąkolwiek formę zgłoszenia wybierzesz, będziesz zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów:
 • faktura wraz z nazwą podmiotu udzielającego świadczenia,
 • dane pacjenta - Twoje,
 • zakres wykonanych świadczeń medycznych,
 • cena jednostkowa,
 • łączna wysokość kosztów,
 • kopia skierowania na wykonanie badań,
 • PLUS UZUPEŁNIONY I PODPISANY FORMULARZ ZGŁOSZENIA - pobierz
Gdzie znajdziesz informację na temat wysokości refundacji
Informację znajdziesz w Ogólnych Warunkach Plus Zdrowie na stronach 10-54 - pobierz OWU.
Na poniższym przykładzie zaznaczone zostały pola tabeli w OWU na których widnieją kwoty refundacji wybranych konsultacji lekarskich. Ubezpieczenie w ramach SWRN zawiera opcję, która powięsza refundacje o dodatkowe 50%.
Zobacz to na przykładzie
Korzystasz z placówki medycznej poza siecią LUX MED i placówek z nią współpracujących

Czujesz, że Twój stan zdrowia wymaga  konsultacji z lekarzem internistą.

Umawiasz się na wizytę lekarską w wybranej przez Ciebie placówce medycznej.
Przy płatności za wizytę prosisz o wystawienie faktury imiennej z opisem "konsultacja lekarza internisty".

Lekarz podczas wizyty przekazuje Ci skierowanie na wykonanie badań: OB, glukoza, mocz, cholesterol, trójglicerydy, mocznik, kreatynina, kał w kierunku pasożytów, hbs antygen, USG jamy brzusznej, EKG spoczynkowe.

Ze skierowaniem otrzymanym od lekarza udajesz się na wykonanie badań.
Przy płatności prosisz o wystawienie faktury imiennej z opisem wykonanych badań.

Wracasz do lekarza internisty z wynikami badań i ich zaopiniowaniem.
Przy płatności za wizytę prosisz o wystawienie faktury imiennej z opisem "konsultacja lekarza internisty".

Za powyższe konsultacje i badania zapłaciłeś z własnej kieszeni około 574 zł  

Z niniejszej strony pobierasz formularz zgłoszenia, dołączasz skany otrzymanych faktur z placówek medycznych i wysyłasz komplet do TU INTERRISK (pocztą lub mailem). Otrzymujesz zwrot następujących kosztów.
 • wizyta u internisty - 97,5 zł
 • badania diagnostyczne - 265,5 zł
 • ponowna wizyta u internisty - 97,5 zł

Powyższe wyliczenie zostało stworzone przy założeniu, że konsultacje i zlecone badania znajdowały się w zakresie Twojego pakietu.

Łącznie otrzymasz zwrot w wysokości 460,5 zł  
Wróć do spisu treści