rodzinne od 99 zl - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemieTel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE RODZINNE OD 99 ZŁ
warianty WARTA z zakupem w pełni online,
bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną
Ubezpieczenie na życie WARTA
O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 65 rok życia

wiek końca - 67 rok życia (zobacz szczegóły >>)

wyłączenie ochrony podczas wykonywania pracy
o podwyższonym ryzyku (zobacz listę)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenie na życie HESTIA
O czym warto wiedzieć wybierając
wariant ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 65 rok życia

wiek końca - 70 rok życia (zobacz szczegóły >>)

brak możliwości przystąpienia osoby wykonującej pracę
o podwyższonym ryzyku (zobacz listę)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK)
WAŻNE !
Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu na życie zarówno
w HESTII i WARTA, tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia
w poszczególnych ryzykach.
Warianty ubezpieczenia:

Towarzystwo ubezpieczeniowe:
WARTA
HESTIA
WARTA

Składka miesięczna:
99 zł
119 zł
128 zł

Szczegóły:

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO
1.
Zgon w wyniku:
skumulowane wysokości świadczeń w PLN:
a)NW komunikacyjnym przy pracy
300 000
660 000
440 000
b)NW komunikacyjnym
250 000
420 000
320 000
c)NW przy pracy
250 000
420 000
320 000
d)NW (Nieszczęśliwy Wypadek)
200 000
240 000
200 000
e)zawału serca / udaru mózgu
100 000
100 000
150 000
f)choroby / naturalny
60 000
60 000
80 000
2.Trwałe inwalidztwo w wyniku NW
50 000
20 000
60 000
3.Osierocenie dziecka
7 500
10 000
7 500
4.Trwały uszczerbek w wyniku:

a)NW - za 1%
500
500
650

NW - za 100 %
50 000
50 000
65 000
b)zawału serca / udaru mózgu- za 1%
500
500
650

zawału serca / udaru mózgu - za 100%
50 000
50 000
65 000
5.Poważne zachorowanie
4 000
7 500
7 000
6.Pobyt w szpitalu:


a)w wyniku choroby
80 za dzień
60 za dzień
100 za dzień
b)w wyniku NW
160 za dzień
120 za dzień
200 za dzień
c)na OIOM (wypadek, choroba)
500 jednorazowo
200 za dzień
500 jednorazowo
d)w związku z rehabilitacją poszpitalną
50 za dzień
-
50 za dzień
e)
w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
260 za dzień
180 za dzień
300 za dzień
f)w wyniku wypadku komunikacyjnego
210 za dzień
180 za dzień
250 za dzień
g)w wyniku wypadku przy pracy
210 za dzień
180 za dzień
250 za dzień
h)w wyniku zawału serca / udaru mózgu
140 za dzień
120 za dzień
200 za dzień
i)czasowa niezdolność do pracy po 30 dniowym pobycie w szpitalu-
250 jednorazowo

7.Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia
3 000
3 000
3 500
8.Leczenie specjalistyczne
3 000
3 000
3 500
9.Niezdolność do samodzielnej egzystencji
24 000
-
35 000

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA / PARTNERA:
10.Zgon współmałżonka / partnera w wyniku:
a)NW komunikacyjnego
60 000
60 000
80 000
b)NW
24 000
30 000
40 000
c)zawału serca / udaru mózgu
24 000
12 000
25 000
d)choroby / naturalny
12 000
12 000
15 000
11.Inwalidztwo współmałżonka / partnera w wyniku wypadku
25 000
-
40 000
12.Poważne współmałżonka / partnera zachorowanie
3 000
3 000
4 000
13.
Pobyt w szpitalu współmałżonka / partnera:


a)w wyniku choroby
40 za dzień
-
50 za dzień
b)w wyniku NW
100 za dzień
-
120 za dzień
c)na OIOM (wypadek, choroba)
400 jednorazowo
-
400 jednorazowo
d)w związku z rehabilitacją poszpitalną
40 za dzień
-
50 za dzień
e)
w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
180 za dzień
-
220 za dzień
f)w wyniku wypadku komunikacyjnego
140 za dzień
-
170 za dzień
g)w wyniku wypadku przy pracy
140 za dzień
-
170 za dzień
h)w wyniku zawału / udaru
90 za dzień
-
100 za dzień

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE RODZICÓW / TEŚCIÓW MAŁŻONKA:
14.Zgon rodziców / teściów:
a)NW
6 000
10 000
7 000
b)choroby /  naturalny
1 800
2 000
2 000

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA

15.Dotyczące dziecka:

a)zgon dziecka w wyniku NW
7 000
7 000
10 000
b)zgon dziecka
3 500
3 500
5 000
c)urodzenie dziecka
1 200
1 200
1 500
d)urodzenie dziecka z wadą wrodzoną
3 100
6 000
3 500
e)urodzenie martwego dziecka
4 000
3 500
4 000
16.Poważne zachorowanie dziecka
6 000
15 000
6 000
17.
Pobyt w szpitalu:

a)w wyniku choroby
40 za dzień
1 200 ryczałt
50 za dzień
b)w wyniku NW
100 za dzień
1 200 ryczałt
120 za dzień

USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE

18.Pakiet assistance medyczny
Tak
Towarzystwo ubezpieczeniowe:
WARTA
HESTIA
WARTA

Wiek przystąpienia / końca ochrony:
65 r.ż./67 r.ż.
65 r.ż./70 r.ż.
65 r.ż./67 r.ż.

Oświadczenie o stanie zdrowia:NieTak
Nie

Możliwość wprowadzenia cesji na bank:NieNie
Nie

Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie:TakTak
Tak

Składka miesięczna:
99 zł
119 zł
128 zł
UDOGODNIENIA:
zakup w pełni online,
bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną
zakup w pełni online,
bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną
Potrzebujesz ochrony z wyższymi świadczeniami ?
Przydatne dokumenty:
WARTA
składka 99 zł
HESTIA
składka 119 zł
WARTA
składka 128 zł
OWU:
Przewodnik:
Ulotka:
Co po osiągnięciu wieku wyznaczonego na koniec ochrony?:
Porównanie zapisów OWU:
WARTA
HESTIA
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
WARTA
3 miesiące:
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • pobyt ubezpieczonego na OIOM w wyniku choroby
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w związku z rehabilitacją poszpitalną
 • pobyt w szpitalu dziecka w wyniku choroby
 • pobyt w szpitalu małżonka / partnera w wyniku choroby
 • pobyt małżonka / partnera na OIOM w wyniku choroby
 • pobyt małżonka / partnera w szpitalu w związku z rehabilitacją poszpitalną
 • pobyt małżonka / partnera w szpitalu w skutek zawału lub udaru mózgu
6 miesięcy:
 • zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • zgonu ubezpieczonego w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • osierocenie dziecka
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie dziecka
 • poważne zachorowanie małżonka / partnera
 • operacje chirurgiczne ubezpieczonego
 • leczenie specjalistyczne
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • zgon dziecka
 • zgon noworodka
 • zgon małżonka/partnera w skutek zawału serca lub udaru mózgu
 • zgon małżonka/partnera wwyniku choroby / zgon naturalny
 • zgon rodziców teściów w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
10 miesięcy:
 • urodzenie się dziecka
 • urodzenie się dziecka z wada wrodzoną


Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
HESTIA
3 miesiące:
 • leczenie szpitalne Ubezpieczonego
 • leczenia szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego
 • leczenie szpitalne dziecka
 • poważnego zachorowania Ubezpieczonego, małżonka i dziecka,
 • leczenia specjalistycznego6 miesięcy:
 • zgonu Ubezpieczonego,
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • zgonu współubezpieczonego,
 • operacji chirurgicznej Ubezpieczonego,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • osierocenie dziecka,

9 miesięcy:
 • urodzenia się dziecka
 • urodzenia martwego noworodka
 • wada wrodzona

Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści