rodzinne od 87 zl - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do przystąpienia do ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemie
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE RODZINNE OD 87 ZŁ
warianty WARTA i UNUM z zakupem w pełni online,
bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną
Ubezpieczenie na życie WARTA
O czym warto wiedzieć wybierając jeden z wariantów ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 65 rok życia

wiek końca - 67 rok życia (zobacz szczegóły >>)

wyłączenie ochrony podczas wykonywania pracy
o podwyższonym ryzyku (zobacz listę)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowego ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenie na życie UNUM
O czym warto wiedzieć wybierając ubezpieczenia na życie:

wiek wstępu - od 18 do nawet 60 rok życia

wiek końca - 70 rok życia

do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca dowolny zawód (z wyłączeniem sportowca zawodowego i żołnierza)
Ubezpieczenie na życie HESTIA
O czym warto wiedzieć wybierając
wariant ubezpieczenia na życie:


wiek wstępu - 18 - 65 rok życia

wiek końca - 70 rok życia (zobacz szczegóły >>)

brak możliwości przystąpienia osoby wykonującej pracę
o podwyższonym ryzyku (zobacz listę)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK)
WAŻNE !
Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu na życie zarówno
w UNUM, HESTII i WARTA, tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach.
Warianty ubezpieczenia:

Towarzystwo ubezpieczeniowe:
UNUM
WARTA
HESTIA
WARTA
UNUM

Składka miesięczna:
87 zł
99 zł
119 zł
128 zł
168 zł

Szczegóły:

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO
1.
Zgon w wyniku:
skumulowane wysokości świadczeń w PLN:
a)NW komunikacyjnym przy pracy
360 000
300 000
660 000
440 000
620 000
b)NW komunikacyjnym
240 000
250 000
420 000
320 000
420 000
c)NW przy pracy
240 000
250 000
420 000
320 000
420 000
d)NW (Nieszczęśliwy Wypadek)
120 000
200 000
240 000
200 000
220 000
e)zawału serca / udaru mózgu
60 000
100 000
100 000
150 000
160 000
f)choroby / naturalny
40 000
60 000
60 000
80 000
80 000
2.Trwałe inwalidztwo w wyniku NW
-
50 000
20 000
60 000
50 000
3.Osierocenie dziecka
6 000
7 500
10 000
7 500
10 000
4.Trwały uszczerbek w wyniku:a)NW - za 1%
400
500
500
650
600

NW - za 100 %
40 000
50 000
50 000
65 000
60 000
b)zawału serca / udaru mózgu- za 1%
400
500
500
650
600

zawału serca / udaru mózgu - za 100%
40 000
50 000
50 000
65 000
60 000
5.Poważne zachorowanie
5 000
49 jednostek chorobowych
4 000
7 500
7 000
7 500
49 jednostek chorobowych
6.Pobyt w szpitalu:


a)w wyniku choroby
60 za dzień
80 za dzień
60 za dzień
100 za dzień
120 za dzień
b)w wyniku NW
120 za dzień
160 za dzień
120 za dzień
200 za dzień
240 za dzień
c)na OIOM (wypadek, choroba)
200 za dzień
500 jednorazowo
200 za dzień
500 jednorazowo
300 za dzień
d)w związku z rehabilitacją poszpitalną-
50 za dzień
-
50 za dzień
e)
w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
120 za dzień
260 za dzień
180 za dzień
300 za dzień
560 za dzień
f)w wyniku wypadku komunikacyjnego
120 za dzień
210 za dzień
180 za dzień
250 za dzień
400 za dzień
g)w wyniku wypadku przy pracy
120 za dzień
210 za dzień
180 za dzień
250 za dzień
400 za dzień
h)w wyniku zawału serca / udaru mózgu
60 za dzień
140 za dzień
120 za dzień
200 za dzień
120 za dzień
i)
czasowa niezdolność do pracy po 30 dniowym pobycie w szpitalu
--
250 jednorazowo
-
j)
rekonwalescencja po pobycie w szpitalu
----
700 jednorazowo
7.Operacje chirurgiczne - suma ubezpieczenia
2 500
3 000
3 000
3 500
4 000
8.Leczenie specjalistyczne
-
3 000
3 000
3 500
4 000
9.Niezdolność do samodzielnej egzystencji
-
24 000
-
35 000
-
10.
Całkowita i trwała niezdolność do pracy spowodowana NW
----
25 000

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKA / PARTNERA:
10.Zgon współmałżonka / partnera w wyniku:
a)NW komunikacyjnego
44 000
60 000
60 000
80 000
72 000
b)NW
24 000
24 000
30 000
40 000
42 000
c)zawału serca / udaru mózgu
8 000
24 000
12 000
25 000
12 000
d)choroby / naturalny
8 000
12 000
12 000
15 000
12 000
11.Inwalidztwo współmałżonka / partnera
w wyniku wypadku
-
25 000
-
40 000
-
12.Poważne współmałżonka / partnera zachorowanie
-
3 000
3 000
4 000
-
13.
Pobyt w szpitalu współmałżonka / partnera:-
a)w wyniku choroby
-
40 za dzień
-
50 za dzień
-
b)w wyniku NW
-
100 za dzień
-
120 za dzień
-
c)na OIOM (wypadek, choroba)
-
400 jednorazowo
-
400 jednorazowo
-
d)w związku z rehabilitacją poszpitalną
-
40 za dzień
-
50 za dzień
-
e)
w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
-
180 za dzień
-
220 za dzień
-
f)w wyniku wypadku komunikacyjnego
-
140 za dzień
-
170 za dzień
-
g)w wyniku wypadku przy pracy
-
140 za dzień
-
170 za dzień
-
h)w wyniku zawału / udaru
-
90 za dzień
-
100 za dzień
-

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE RODZICÓW / TEŚCIÓW MAŁŻONKA:
14.Zgon rodziców / teściów:
a)NW
6 000
6 000
10 000
7 000
6 000
b)choroby /  naturalny
1 000
1 800
2 000
2 000
1 500

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA:
15.Dotyczące dziecka:

a)zgon dziecka w wyniku NW
24 000
7 000
7 000
10 000
30 000
b)zgon dziecka
8 000
3 500
3 500
5 000
10 000
c)urodzenie dziecka
1 000
1 200
1 200
1 500
1 200
d)urodzenie dziecka z wadą wrodzoną
1 000
3 100
6 000
3 500
3 100
e)urodzenie martwego dziecka
4 000
4 000
3 500
4 000
4 000
16.Poważne zachorowanie dziecka
5 000
24 jednostek chorobowych
6 000
15 000
6 000
15 000
24 jednostek chorobowych
17.
Pobyt w szpitalu:

a)w wyniku choroby
-
40 za dzień
1 200 ryczałt
50 za dzień
50 za dzień
b)w wyniku NW
-
100 za dzień
1 200 ryczałt
120 za dzień
100 za dzień

USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE
18.Pakiet assistance medyczny
Tak
Tak
Towarzystwo ubezpieczeniowe:
UNUM
WARTA
HESTIA
WARTA
UNUM

Wiek przystąpienia / końca ochrony:
60 r.ż./70 r.ż.
65 r.ż./67 r.ż.
65 r.ż./70 r.ż.
65 r.ż./67 r.ż.
60 r.ż./70 r.ż.

Oświadczenie o stanie zdrowia:
Tak skrócone
NieTak
Nie
Tak skrócone

Możliwość wprowadzenia cesji na bank:
Nie
NieNie
Nie
Nie

Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie:
Nie
TakTak
Tak
Nie

Składka miesięczna:
87 zł
99 zł
119 zł
128 zł
168 zł
UDOGODNIENIA:
zakup w pełni online,
bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną
zakup w pełni online,
bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną
zakup w pełni online,
bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną
zakup w pełni online,
bez konieczności wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną
ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BENEFITEM - PRYWATNĄ OPIEKĄ MEDYCZNĄ JUŻ OD 16,40 ZŁ MIESIĘCZNIE. Oferta skierowana wyłącznie do członków SWRN posiadających innych aktywny produkt (np. ubezp. na życie, NNW, OC).
Potrzebujesz ochrony z wyższymi świadczeniami ?
Przydatne dokumenty:
WARTA
składka 128 zł
WARTA
składka 99 zł
HESTIA
składka 119 zł
OWU:
Przewodnik:
Ulotka:
Co po osiągnięciu wieku wyznaczonego na koniec ochrony?:
Porównanie zapisów OWU:
WARTA
HESTIA
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
WARTA
3 miesiące:
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • pobyt ubezpieczonego na OIOM w wyniku choroby
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w związku z rehabilitacją poszpitalną
 • pobyt w szpitalu dziecka w wyniku choroby
 • pobyt w szpitalu małżonka / partnera w wyniku choroby
 • pobyt małżonka / partnera na OIOM w wyniku choroby
 • pobyt małżonka / partnera w szpitalu w związku z rehabilitacją poszpitalną
 • pobyt małżonka / partnera w szpitalu w skutek zawału lub udaru mózgu
6 miesięcy:
 • zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • zgonu ubezpieczonego w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • osierocenie dziecka
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie dziecka
 • poważne zachorowanie małżonka / partnera
 • operacje chirurgiczne ubezpieczonego
 • leczenie specjalistyczne
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • zgon dziecka
 • zgon noworodka
 • zgon małżonka/partnera w skutek zawału serca lub udaru mózgu
 • zgon małżonka/partnera w wyniku choroby / zgon naturalny
 • zgon rodziców teściów w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
10 miesięcy:
 • urodzenie się dziecka
 • urodzenie się dziecka z wada wrodzoną


Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
HESTIA
3 miesiące:
 • leczenie szpitalne Ubezpieczonego
 • leczenia szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego
 • leczenie szpitalne dziecka
 • poważnego zachorowania Ubezpieczonego, małżonka i dziecka,
 • leczenia specjalistycznego6 miesięcy:
 • zgonu Ubezpieczonego,
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • zgonu współubezpieczonego,
 • operacji chirurgicznej Ubezpieczonego,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • osierocenie dziecka,

9 miesięcy:
 • urodzenia się dziecka
 • urodzenia martwego noworodka
 • wada wrodzona

Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści