PZU ZYCIE - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do przystąpienia do ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemie
tel.
Przejdź do treści
PRZYSTĄP DO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PZU
ze składką miesięczną już od 53,50 zł

Wiek
wstępu
18 - 65 lat
Wiek
końca ochrony
70 lat

Brak ankiety medycznej
jedynie krótkie oświadczenie
Brak wyłączeń zawodowych
za wyjątkiem sportowca zawodowego

Cały
Świat
ochrona 24/h na całym świecie

Zgłoszenie szkód
prosty i szybki sposób online
  Kliknij i zobacz więcej:
PRZEDSTAWIAMY CI 5 WARIANTÓW
- ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAKRESEM I WYBIERZ ODPOWIEDNI DLA SIEBIE:
Proces zapisu zajmie Ci tylko kilka minut.

ZAKRES UBEZPIECZENIA / WARIANT
wariant 1
(P Plus)
wariant 2
(P Plus)
wariant 3
(P Plus)
wariant 4
(Pełnia Życia)
wariant 5
(Pełnia Życia)

SKŁADKA MIESIĘCZNA:
53,5 zł
76,6 zł
107,4 zł
162,23 zł
225 zł

DOTYCZĄCY GŁÓWNEGO UBEZPIECZONEGO
wysokości świadczeń w PLN
1.
Za zgon w wyniku:a)
nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
245 000
385 000
425 000
600 000
900 000
b)
nieszczęśliwego wypadku
170 000
260 000
300 000
400 000
600 000
c)
choroby lub naturalny
85 000
130 000
150 000
200 000
300 000
2.
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
10 000
20 000
30 000
-
-
3.
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku:a)
nieszczęśliwego wypadku - za 100%
30 000
55 000
87 500
-
-

nieszczęśliwego wypadku - za 1%
300
550
875
-
-
3.
Złamanie kości
-
-
-
15 000
25 000
4.
Poważne uszkodzenie ciała
-
-
-
15 000
25 000
5.
Poważne zachorowanie - zobacz listę
7 500
11 000
16 000
15 000
15 000
6.
Operacje chirurgiczne
2 750
4 500
8 000
-
-
7.
Leczenie specjalistyczne
2 500
3 000
5 000
-
-
8.
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu do 90 dni w roku:
a)
w wyniku wypadku
70 zł za dzień
90 zł za dzień
170 zł za dzień
150 zł za dzień
150 zł za dzień
b)
w wyniku choroby
35 zł za dzień
45 zł za dzień
85 zł za dzień
75 zł za dzień
75 zł za dzień
9.
Doraźna pomoc medyczna - zobacz zakres
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
10.
TAP - pomoc prawna - zobacz zakres
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK

Zaliczenie stażu z dotychczasowej umowy
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

SKŁADKA MIESIĘCZNA:
53,5 zł
76,6 zł
107,4 zł
162,23 zł
225 zł


Istnieje możliwość zakupu po jednym wariancie z grupy 1-3 i z grupy 4-5,
co spowoduje zwiększenie wypłaty świadczenia nawet do 1.325.000 zł
  Proces zapisu do ubezpieczenia trwa tylko kilka minut

KROK 2
Podaj adres email na który wyślemy Ci warunki umowy

KROK 1
Wybierz datę
początku ochrony

KROK 4
Podaj dane osób
/ podmiotów uposażonych

KROK 3
Podaj swoje dane osobowe.
Zaznacz oświadczenia.
Wyślij dokumenty pocztą
lub kurierem do SWRN
WYDRUKUJ komplet deklaracji
(do pobrania w 4 kroku zapisu online), PODPISZ w odpowiednich miejscach
i WYŚLIJ pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:
SWRN, ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 300,
01-204 Warszawa
  Oświadczenie medyczne
_
PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY TREŚĆ OŚWIADCZENIA MEDYCZNEGO,
KWALIFIKUJĄCĄ PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

Osoba przystępująca oświadcza jedynie, że w dniu przystąpienia nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych, na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz nie uznano w stosunku do niej niezdolności do pracy lub niezdolności do służby orzeczeniem właściwego organu.

PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie 3 lat, licząc od początku odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego, która została spowodowana lub zaszła w następstwie chorób, zdiagnozowanych lub leczonych przed datą początku odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do tego ubezpieczonego.
 Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):

Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
BRAK
  • wszystkie ryzyka związane z nieszczęśliwym wypadkiem
30 DNI
  • pobyt w szpitalu w wyniku choroby
90 DNI
  • leczenie specjalistyczne
  • poważne zachorowanie
180 DNI
  • operacje chirurgiczne
6 MIESIĘCY
  • zgon ubezpieczonego
  Poważne Zachorowania obejmują:
DLA WARIANTÓW 1 - 3
Wypłata do wysokości sumy ubezpieczenia za:
1.
anemia aplastyczna
10.
sepsa
2.
bąblowiec mózgu
11.
tężec
3.
chirurgiczne lecz. choroby naczyń wieńcowych - by-pass
12.
udar
4.
choroba Creutzfeldta-Jakoba
13.
wścieklizna
5.
masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie
14.
zakażenie wirusem HIV w następstwie wyk. obowiązków zawod.
6.
niewydolność nerek
15.
zakażenie wirusem HIV będące powikłaniem transfuzji krwi
7.
nowotwór złośliwy
16.
zawał serca
8.
odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu
17.
zgorzel gazowa
9.
ropień mózgu


DLA WARIANTÓW 4 - 5
Wypłata do wysokości sumy ubezpieczenia za:
1.
zawał serca
5.
niewydolność nerek
2.
chirurgiczne lecz. choroby naczyń wieńcowych - by-pass
6.
choroba Creutzfeldta-Jakoba
3.
nowotwór złośliwy
7.
zakażenie wirusem HIV w następstwie wyk. obowiązków zawod.
4.
udar
8.
zakażenie wirusem HIV będące powikłaniem transfuzji krwi
  Pobierz materiały:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Pełnia Życia
(warianty 4-5)
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
P Plus
(warianty 1-3)
Regulamin
PZU Pomoc
Zgłoszenia do ubezpieczenia przyjmowane są do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca,
ze startem ochrony od 1 dnia kolejnego miesiąca np.
zapis online + opłata składki + dostarczenie w oryginale dokumentów do SWRN
do dnia 31 stycznia = start ochrony 1 luty
Wróć do spisu treści