OC INTERRISK - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do przystąpienia do ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemie
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INTERRISK
Jadąc na rowerze uszkodziłeś czyjeś auto lub potrąciłeś pieszego, w związku z awarią Twojej pralki nastąpiło zalanie sąsiada, Twoje dziecko podczas zabawy rozbiło okno sąsiada,  Twój pies ugryzł kuriera, podczas wyjazdu urlopowego uszkodziłeś mienie znajdujące się w hotelu.
Posiadając ubezpieczenie OC w życiu prywatnym wszystkie te sytuacje będą objęte ochroną towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) osób fizycznych w życiu prywatnym zapewnia ochronę w przypadku szkód osobowych lub rzeczowych wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobom trzecim czynem niedozwolonym w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
DLACZEGO WARTO POSIADAĆ POLISĘ OC
W TOWARZYSTWIE UBEZPIECZENIOWYM INTERRISK:

za niezwykle niską składkę zapewniasz sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo
finansowe w sytuacjach związanych z życiem prywatnym,

jest dopasowana do Twoich potrzeb - możesz wybrać wariant
z sumą ubezpieczenia 200 000 PLN lub 500 000 PLN,

ochrona rozszerzona została o szkody wyrządzone:
  • poza terenem Polski (klauzula nr 1),
  • w nieruchomościach i/lub mieniu ruchomym stanowiącym wyposażenie nieruchomości, z których Ubezpieczony korzysta odpłatnie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego (klauzula nr 2),

ubezpieczenie dla członków SWRN uzupełnione zostało również o dodatkową ochronę prawną na terenie Polski w postaci:
  • Ubezpieczenia Asysty Prawnej z limitem świadczeń, zgodnym z OWU
  • Ubezpieczenia Ochrony Prawnej (Koszty Reprezentacji) z sumą ubezpieczenia             w wysokości 50 000 PLN.
I.       KOGO CHRONI ...

Ubezpieczenie chroni Cię przed konsekwencjami finansowymi szkód, które spowodujesz lub spowodują je:

Twoi bliscy np. dzieci, małżonek
– jeśli stale z Tobą zamieszkują i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe,

Osoby pomagające Ci w domu np. opiekunka do dziecka, pomoc domowa,

Twoje zwierzęta domowe np. pies.


Składka miesięczna już od    32 zł.
II.       SUMA UBEZPIECZENIA I SKŁADKA

Do wyboru masz ochronę
z sumą   200 000 PLN   lub   500 000 PLN.
III.       PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
IV.       Do umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy SWRN a INTERRISK na rzecz członków Stowarzyszenia WRN, wprowadzone zostały następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od ogólnych warunków ubezpieczenia nr 05/06/07/2021:
1)      §2 pkt 9) otrzymuje brzmienie:
 
Sporty wysokiego ryzyka – bouldering, wspinaczka skalna, wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour, freerun, buggykitting, windsurfing, quady, kitesurfing, speleologia, bobsleje, saneczkarstwo, sporty motorowe, rajdy pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboarding, freefall, downhill, b.a.s.e. jumping, dream jumping oraz jazda na nartach wodnych oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie

 
 
2)        §2 pkt 14 ) otrzymuje brzmienie:
 
Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ubezpieczenia z InterRisk na rachunek Ubezpieczonych.

 
 
3)        §2 pkt 17 ) otrzymuje brzmienie:
 
Wyczynowe uprawianie sportu - W rozumieniu OWU za wyczynowe uprawianie sportu uważa się uprawianie sportu w celach zarobkowych
 
 

4)      KLAUZULA NR 1 – ROZSZERZENIE ZAKRESU TERYTORIALNEGO UBEZPIECZENIA
 
Pkt 2. – skreśla się
 
Pkt. 3 otrzymuje brzmienie: Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej wynosi 500 PLN.
 
 
 

5) KLAUZULA NR 2 – UBEZPIECZENIE OC NAJEMCY NIERUCHOMOŚCI otrzymuje brzmienie:
 
jeżeli Ubezpieczony jest najemcą nieruchomości i/lub mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie nieruchomości, z których Ubezpieczony korzysta odpłatnie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego, umowa ubezpieczenia może być na wniosek Ubezpieczającego rozszerzona o odpowiedzialność cywilną najemcy (OC najemcy) przy czym maksymalna suma gwarancyjna wynosi 200 000 PLN;
 
ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BENEFITEM - PRYWATNĄ OPIEKĄ MEDYCZNĄ JUŻ OD 16,40 ZŁ MIESIĘCZNIE. Oferta skierowana wyłącznie do członków SWRN posiadających innych aktywny produkt (np. ubezp. na życie, NNW, OC).
Wróć do spisu treści