NNW szkolne do 18 - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemieTel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIE NNW SZKOLNE (dla dzieci do 18 r.ż.)
Główne zalety ubezpieczenia NNW Generali:

całodobowa ochrona ubezpieczeniowa - w szkole, w domu,
na wakacjach

możliwość wyboru jednego z 6 wariantów ubezpieczenia
z płatnością składki w systemie miesięcznym bądź rocznym

warianty z wysokimi świadczeniami - trwały uszczerbek na zdrowiu w systemie świadczeń progresywnych z maksymalną wypłatą do 750 000 zł

szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący również ochroną dzieci, które: uprawiają sport rekreacyjnie,  w ramach wychowania fizycznego oraz szkół sportowych; są uczniami szkół i klas sportowych; wyjeżdżają na obozy sportowe
w ramach zajęć szkolnych; biorą udział w regularnych
i intensywnych treningach, udział w zawodach
i obozach kondycyjnych bez przynależności do klubów i bez czerpania dochodów z uprawiania dyscypliny sportu, biorą też udział w imprezach sportowych organizowanych przez szkółki sportowe
Rozszerzenia ochrony, dodatkowe świadczenia w wybranych wariantach:

możliwość rozszerzenia ochrony o wyczynowe uprawianie sportu (niezawodowe uprawianie sportu lub uczestniczenie
w zawodach lub treningach przygotowujących do zawodów
w ramach sekcji, stowarzyszeń, szkółek, akademii piłkarskich lub klubów sportowych)

w wybranych wariantach świadczenia typowo chorobowe jak poważne zachorowanie dziecka czy pobyt w szpitalu w wyniku choroby

w przypadku zgonu rodzica bądź opiekuna prawnego świadczenie dla dziecka do 50 000 zł
Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty:

niemowlak

przedszkolak

uczeń szkoły średniej

uczeń szkoły podstawowej

Towarzystwo Ubezpieczeniowe:

GENERALI

Składka od:

od 6 zł miesięcznie lub od 66 zł rocznie

Szczegóły:
Zakres ubezpieczenia:

skumulowane wysokości świadczeń w PLN:

DOTYCZĄCY DZIECKA

wariant 1
wariant 2
wariant 3
wariant 4
wariant 5
wariant 6
1.
Zgon wskutek wypadku komunikacyjnego
50 000
60 000
100 000
125 000
135 000
200 000
2.
Zgon wskutek NW na terenie placówki oświatowej
30 000
40 000
100 000
85 000
135 000
200 000
3.
Zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW)
30 000
40 000
50 000
85 000
85 000
150 000
4.
Zgon wskutek zawału serca / udaru mózgu

-
-
50 000
-
85 000
150 000
5.
Zgon rodzica wskutek NW
-
-
10 000
-
25 000
50 000
6.
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
- system świadczeń progresywnych
% orzeczonego uszczerbku:a)
100%  (5% sumy ubezpieczenia za każdy 1%) łącznie:

150 000
200 000
250 000
425 000
425 000
750 000
b)
od 86% do  99%   -   za każdy 1%:

900
1 200
1 500
2 550
2 550
4 500
c)
od 66% do  85%  -  za każdy 1%:

750
1 000
1 250
2 125
2 125
3 750
d)
od 46% do  65%  -  za każdy 1%:
600
800
1 000
1 700
1 700
3 000
e)
od 26% do  45%  -  za każdy 1%:
450
600
750
1 275
1 275
2 250
f)
od  1%  do  25%  -  za każdy 1%:
300
400
500
850
850
1 500
7.
Złamanie kości - dodatkowe świadczenie do trwałego uszczerbku na zdrowiu
1 000
1 500
1 500
2 000
2 500
5 000
8.
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
-
-
-
-
1 000
1 000
9.
Oparzenie lub odmrożenia ciała
1 000
1 500
1 500
2 000
2 500
5 000
10.
Poważne zachorowanie (10 chorób)
-
-
1 500
-
2 500
5 000
11.
Pobyt w szpitalu wskutek NW


a)
od 1 do 14 dnia

80 za dzień
100 za dzień
100 za dzień
150 za dzień
150 za dzień
200 za dzień
b)
od 15 do 180 dnia
40 za dzień
50 za dzień
50 za dzień
75 za dzień
75 za dzień
100 za dzień
c)
na OIOM - od 1 do 5 dnia
80 za dzień
100 za dzień
100 za dzień
150 za dzień
150 za dzień
200 za dzień
12.
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - jednorazowa wypłata
200
300
600
400
700
800
13.
Uciążliwe leczenie - następstwa NW
1 000
1 000
2 000
1 500
3 000
5 000
14.
Koszty leczenia - następstwa NW
4 000
5 000
5 000
10 000
10 000
20 000
15.
Koszty rehabilitacji - następstwa NW

4 000
5 000
5 000
10 000
10 000
20 000
16.
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW (do 1 000 zł/ząb)

1 500
2 000
2 000
3 000
3 000
5 000
17.
Koszty operacji plastycznych następstwa NW
3 000
5 000
5 000
10 000
10 000
20 000
18.
Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów  ortopedycznych i środków pomocniczych - następstwa NW
9 000
9 000
9 000
10 000
10 000
10 000
19.
Koszty przebudowy domu i modyfikacji pojazdu dla potrzeb niepełnosprawności
-
-
5 000
-
10 000
20 000
20.
Wstrząśnienie mózgu
1 000
1 500
2 000
2 000
3 000
5 000
21.
Rany cięte i szarpane
1 000
1 000
1 000
1 500
1 500
2 000
22.
Pogryzienie przez zwierzęta
(w tym ukąszenie przez kleszcza)
1 000
1 000
2 000
1 500
3 000
5 000
23.
Zdiagnozowanie sepsy
-
1 000
1 000
1 500
1 500
2 000

PODSUMOWANIE
Wybór wariantu i płatności składki:

wariant 1
wariant 2
wariant 3
wariant 4
wariant 5
wariant 6
I.
MIESIĘCZNA:
Dziecko od narodzin do 18 r.ż.
6 zł

8 zł
13 zł
17 zł
22 zł
35 zł

WARIANT ROZSZERZONY
o wyczynowe uprawianie sportów dla dzieci do 18 r.ż.
7 zł

10 zł

16 zł
21 zł
27 zł
42 zł
II.
ROCZNA TANIEJ:Dziecko od narodzin do 18 r.ż.
72 zł    66 zł
96 zł  90 zł
156 zł  150 zł
204 zł  192 zł

264 zł  252 zł

420 zł  396 zł


WARIANT ROZSZERZONY
o wyczynowe uprawianie sportów dla dzieci do 18 r.ż.
84 zł    78 zł
120 zł  114 zł
192 zł  186 zł
252 zł  240 zł

324 zł  312 zł

504 zł  480 zł
Od dnia 31.08.2022 r. nie wymagamy przesyłania do nas
dokumentów przystąpienia w oryginale pocztą tradycyjną.
Aby zapis do ubezpieczenia NNW szkolnego był skuteczny należy jedynie:
1. Przejść przez 4 krokowy system zapisu
2. W ostatnim 4 kroku pobrać komplet dokumentów,
które prosimy wydrukować, podpisać i przesłać w formie skanu
(lub bardzo czytelnego zdjęcia) na adres email kontakt@swrn.org.pl.

Poniższy przykład obrazuje jakich wydatków możesz uniknąć wykupując ubezpieczenie.
Zestawienie utworzone na podstawie zakresu i sum obowiązujących w wariancie 4
ze składką miesięczną 17 zł (lub roczną 192 zł):

Podczas zabawy, Twoje dziecko spadło z huśtawki i konieczna była interwencja lekarska, a także późniejsza hospitalizacja.
Dziecko doznało wstrząśnienia mózgu i złamało rękę. Przebywało w szpitalu 5 dni.
Lp.
Zakres z którego nastąpi zgłoszenie:
Świadczenie:
1.
trwały uszczerbek na zdrowiu - 3%
2 550 zł
2.
złamanie kości - dodatkowe świadczenie do trwałego uszczerbku
400 zł
3.
pobyt w szpitalu - 5 dni
750 zł
4.
uciążliwe leczenie
1 500 zł
5.
koszty leczenia i rehabilitacji
w prywatnych placówkach
3 000 zł
6.
wstrząśnienie mózgu
2 000 zł

Łączna kwota świadczenia o jaką możesz wnioskować do GENERALI:
10 150 zł
Potrzebujesz dodatkowej ochrony dla dziecka ?
Przydatne dokumenty:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
Ulotka:
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści