AXA MEDI - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internetTel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIE MEDYCZNE DLA CAŁEJ RODZINY
UBEZPIECZENIE AXA MEDI TO GWARANCJA
szybkiego dostępu do świadczeń medycznych i opiekuńczych (jeżeli miał miejsce nieszczęśliwy wypadek)
KTO JEST OBJĘTY OCHRONĄ ?
Ochroną objęty jesteś Ty (wariant Indywidualny), Twój współmałżonek,
a także wszystkie Twoje dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia (wariant Rodzinny)
CO ZYSKUJESZ WYKUPUJĄC
PAKIET AXA MEDI ?
W przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku:
a) pęknięcie lub złamanie kości,
b) zwichnięcie lub skręcenie stawu,
c) uraz kręgosłupa,
d) uraz głowy (wstrząśnienie mózgu, pęknięcie kości czaszki),
e) uraz narządów wewnętrznych,
f) uraz oka
Osobie uprawionej do otrzymania świadczenia przysługuje prawo do skorzystania z maksymalnie 20 (limit całkowity) spośród poniżej wymienionych świadczeń.

Towarzystwo ubezpieczeniowe:
AXA

Składka miesięczna:
wariant indywidualny
12 zł
wariant rodzinny
22 zł

Szczegóły:


Zakres ubezpieczenia:
Poniżej ilość świadczeń, z których osoba uprawniona może skorzystać w ramach jednego nieszczęśliwego wypadku
- aż do 20 świadczeń na jeden wypadek:
 

POMOC MEDYCZNA
1.Konsultacja: chirurga, okulisty, otolaryngologa, ortopedy, kardiologa, neurologa, pulmonologa, lekarza rehabilitacji, neurochirurga, psychologa
do wykorzystania limitu całkowitego
2.Zabiegi ambulatoryjne
3.Badania laboratoryjne, radiologiczne, ultrasonograficzne
4.Pakiet rehabilitacyjny
1 raz - maksymalnie 40 zabiegów
/ procedur medycznych

5.
Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny
1 raz

POMOC OPIEKUŃCZA
1. Opieka pielęgniarska
1 raz / 4 wizyty
2.Sprzęt rehabilitacyjny
1 raz - maksymalny koszt zakupu
/ wypożyczenia wynosi 800 zł
3. Transport osoby wskazanej w przypadku hospitalizacji osoby uprawionej do otrzymania świadczenia
do wykorzystania limitu całkowitego
4.Zakwaterowanie osoby wskazanej w przypadku hospitalizacji osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia
1 raz - - maksymalnie 4 doby hotelowe
5.Transport do placówki medycznej
do wykorzystania limitu całkowitego
6.Transport pomiędzy placówkami medycznymi
7.Transport z placówki medycznej
8.Transport na komisję lekarską oraz transport powrotny
9.Transport na wizytę kontrolną oraz transport powrotny
10.Dostarczenie rzeczy osobistych do szpitala
do wykorzystania limitu całkowitego
11.Dostarczenie lekarstw
12.Pomoc domowa po hospitalizacji
max 4 wizyty po 4 godziny
każda w okresie kolejnych 14 dni
13.Dostarczenie podstawowych artykułów spożywczych
do wykorzystania limitu całkowitego
14.Opieka nad dziećmi
1 raz - maksymalnie 4 kolejne dni
po 24 godziny na dobę
15.Opieka nad osobami niesamodzielnymi
1 raz - max 4 kolejne dni po 24 godziny na dobę
16.Opieka nad zwierzętami
1 raz - maksymalnie przez 4 dni
17.Transport dziecka do placówki oświatowo - wychowawczej
do wykorzystania limitu całkowitego
18.Pobyt prawnego opiekuna w szpitalu
1 raz
19.Korepetycje
1 raz - maksymalnie 10 godzin, jednak nie więcej niż 2 godziny w ramach jednej wizyty

PODSUMOWANIE

Towarzystwo ubezpieczeniowe:
AXA

Wiek przystąpienia / końca ochrony:
od 18 do 69 roku życia /  69 rok życia

Oświadczenie o stanie zdrowia:
nie

Składka miesięczna:
wariant indywidualny
12 zł
wariant rodzinny
22 zł
Poniższy przykład obrazuje jakich wydatków możesz uniknąć wykupując ubezpieczenie AXA MEDI
w wariancie indywidualnym w cenie 12 zł miesięcznie.


Podczas jazdy na rowerze, przewróciłeś się uderzając głową o krawężnik.
Doznałeś urazu głowy (wstrząśnienie mózgu) i pęknięcia kości kończyny dolnej.
Musiałeś pozostać na obserwacji w szpitalu przez 2 dni.
Podczas Twojej nieobecności nie miałeś komu powierzyć opieki nad swoimi niepełnoletnimi dziećmi.
Lp.
Zakres z której możesz skorzystać
Ilość wykorzystanych świadczeń:
Rynkowa cena usługi:
1.
Transport do placówki medycznek
1
1 000 zł
2.
Konsultacja z ortopedą
1
200 zł
3.
Konsultacja z chirurgiem
1
200 zł
4.
Konsultacja z neurologiem
1
200 zł
5.
Konsultacja z rehabilitantem
1
200 zł
6.
Tomografia komputerowa głowy
1
850 zł
7.
Pakiet rehabilitacyjny - 40 zabiegów
1
3 000 zł
8.
Dostarczenie rzeczy osobistych do szpitala
1
200 zł
9.
Opieka nad dziećmi pod Twoją nieobecność
1
600 zł

Łączna kwota świadczeń
jaką pokryje AXA:
9 z 20 wykorzystanych świadczeń na jedno zdarzenie
6 450 zł
Zwróć uwagę, że powyższy przykład obrazuje wykorzystanie jedynie 9 z 20 przysługujących Ci świadczeń.
Przy każdym kolejnym zdarzeniu, które będzie miało miejsce w okresie ubezpieczenia,
będziesz mógł skorzystać z puli 20 świadczeń.

Jeżeli ubezpieczeniem objęta będzie cała rodzina, a w jednym zdarzeniu będziesz brał udział Ty, Twoja małżonka i dziecko pula 20 świadczeń będzie rozłożona na Was wszystkich (np. Ty wykorzystasz 7 świadczeń, Twoja małżonka 7 świadczeń, a dziecko 6 świadczeń, łącznie 20). Pula będzie się odnawiała przy wystąpieniu każdego kolejnego zdarzenia.
Przydatne dokumenty:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
Przewodnik:
Ulotka:
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia , w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.


W ubezpieczeniu AXA MEDI nie obowiązują karencje.
Od 1 dnia ubezpieczenia ochrona w pełnym zakresie.
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści