AXA Junior - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internetTel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIE DLA DZIECI AXA JUNIOR
(z usługą Assistance dla całej rodziny)
Ubezpieczenie AXA JUNIOR
To kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia wsparcie finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu czy poważne zachorowanie.

Główne zalety:

zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zaistniałe
na całym świecie

gdy przystępujesz do ubezpieczenia, nie pytamy o Twój stan zdrowia. Również Twoje dziecko nie podlega ocenie medycznej

ochrona dziecka świadczona jest aż do rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez nie 18. roku życia
Dlaczego warto ?

w przypadku konieczności hospitalizacji dziecka, które ukończyło 1. rok życia, ubezpieczenie zapewnia także świadczenie finansowe za każdy dzień pobytu w szpitalu.

w sytuacji gdy u dziecka zdiagnozowano poważne zachorowanie zapewniamy nie tylko wypłatę świadczenia ale również konsultacje lekarzy specjalistów. Twoje Dziecko będzie mogło skorzystać z 30 wizyt u lekarzy specjalistów, realizowanych
w okresie 12 miesięcy:
- bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu,
- bez kolejek: dostępność lekarzy w ciągu 3-5 dni
(kilkakrotnie szybciej niż w NFZ).

zyskujesz dostęp do świadczeń opiekuńczych AXA 24, które zapewniają natychmiastową pomoc w ciężkich sytuacjach życiowych, powstałych w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń zaistniałych nie tylko na terenie Polski, ale także poza jej granicami.
WAŻNE ! W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego.
Przykład: posiadasz 3 dzieci, wybierasz wariant II, co miesiąc opłacasz składkę w wysokości 48 zł, a wszystkie Twoje dzieci objęte są pełną ochroną. W przypadku wystąpienia np. poważnego zachorowania u dwójki Twoich dzieci towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości 66 000 zł (2 x 33 000 zł).
Warianty ubezpieczenia:

Towarzystwo ubezpieczeniowe:
AXA
AXA
AXA

Składka miesięczna:38 zł48 zł63 zł

Szczegóły:
Zakres ubezpieczenia:skumulowane wysokości świadczeń w PLN
dla każdego dziecka:

DOTYCZĄCY DZIECKA


1.Poważne zachorowanie każdego dziecka (nowotwór złośliwy, śpiączka, sepsa, cukrzyca, niewydolność nerek lub wątroby, dystrofia mięśniowa, zapalenie opon mózgowych, pneumokoki)
30 00033 00035 000
2.Konsultacje specjalistyczne w prywatnych placówkach po zdiagnozowaniu poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego (limit 30 wizyt w roku polisowym) - szybkie terminy.
taktaktak
3.Pobyt każdego dziecka Ubezpieczonego w szpitalu:
- w wyniku NW - od 1 do 14 dnia / od 15 - 180 dnia
100 / 50 za dzień110 / 55 za dzień140 / 70 za dzień

- w wyniku choroby - od 1 do 14 dnia / od 15-30 dnia
60 / 50 za dzień
66 / 55 za dzień
84 / 70 za dzień
4.Uszczerbek lub uszkodzenie ciała dziecka Ubezpieczonego w następstwie NW - za 100%
-11 00030 000

Uszczerbek lub uszkodzenie ciała dziecka Ubezpieczonego w następstwie NW - za 1%
-110300
5.
Pakiet zdrowotny AXA MEDI dla każdego dziecka Ubezpieczonego wskutek NW - limit 20 świadczeń na zdarzenie - obejmuje takie świadczenia jak:
 • konsultacje chirurga
 • konsultacje okulisty
 • konsultacje otolaryngologa
 • konsultacje ortopedy
 • konsultacje kardiologa
 • konsultacje neurologa
 • konsultacje pulmonologa
 • konsultacje lekarza rehabilitanta
 • konsultacje psychologa
 • zabiegi ambulatoryjne
 • badania laboratoryjne
 • badania radiologiczne
 • badania ultrasonografoiczne
 • pakiet rehabilitacyjny
 • tomografie komputerową
 • rezonans magnetyczny
 • opiekę pielęgniarską
 • sprzęt rehabilitacyjny
 • transport i zakwaterowanie opiekuna do placówki medycznej w której znajduje się dziecko
 • transport do i z placówki medycznej i pomiędzy placówkami
 • transport na wizytę kontrolną
 • dostarczenie rzeczy osobistych do szpitala
 • dostarczenie leków
 • korepetycje
taktaktak

DOTYCZĄCE RODZINYPakiet assistance AXA 24 - assistance dla całej rodziny - łączna suma ubezpieczenia na zdarzenie ubezpieczeniowe wynosi 3 000 zł; suma ta może być wykorzystana wielokrotnie, pod warunkiem, że odnosi się do różnych zdarzeń ubezpieczeniowych. Pakiet składa się z następujących usług:
 • transport medyczny,
 • pomoc psychologa,
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub jego wypożyczenia,
 • rehabilitacja,
 • pomoc fizykoterapeuty,
 • dostawę leków,
 • całodobową infolinię medyczną.
taktaktak

Program Rabatowy AXA Benefit
taktaktak

DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGOŚmierć100100100

PODSUMOWANIETowarzystwo ubezpieczeniowe:
AXA
AXA
AXA

Wiek przystąpienia rodzica / opiekuna prawnego:
od 18 do 65 r.ż.
od 18 do 65 r.ż.
od 18 do 65 r.ż.

Wiek końca ochrony rodzica / opiekuna prawnego:
69 r.ż.
69 r.ż.
69 r.ż.

Wiek ochrony dla każdego dziecka:
od narodzin
do 18 roku życia
od narodzin
do 18 roku życia
od narodzin
do 18 roku życia

Oświadczenie o stanie zdrowia:
nie
nie
nie

Składka miesięczna za wszystkie dzieci w rodzinie:38 zł48 zł63 zł

ASSISTANCE AXA 24 to świadczenie z którego może skorzystać cała rodzina - Ty, Twój współmałżonek i dzieci.

Poniższy przykład obrazuje jakich wydatków możesz uniknąć posiadając jeden z powyższych wariantów
z usługą Assistance AXA 24:

Jeżeli przydarzyłby Ci się nieszczęśliwy wypadek, podczas jazdy rowerem i doznałbyś złamania obojczyka,
będziesz mógł skorzystać z poniższych świadczeń, które zorganizuje dla Ciebie ubezpieczyciel:
Lp.
Usługa Assistance:
Świadczenie:
1.
transport z miejsca zdarzenia do placówki medycznej
1 000 zł
2.
organizacja i pokrycie kosztów organizacji procesu rehabilitacyjnego
700 zł
3.
organizacja i pokrycie kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego (np. kule, orteza)
700 zł
4.
organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarza w trakcie procesu rehabilitacyjnego
500 zł

Łączna kwota świadczeń wyżej wymienionych usług
2 900 zł
Ta suma pozostaje w Twoim budżecie domowym
Potrzebujesz dodatkowej ochrony dla dziecka ?
Przydatne dokumenty:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
Przewodnik:
Ulotka:
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia , w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
3 miesiące:
 • poważne zachorowanie dziecka
 • konsultacje specjalistyczne po zdiagnozowaniu poważnego zachorowania dziecka
 • pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby
 • zgon ubezpieczonego (rodzica lub opiekuna prawnego dziecka)

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA BEZ KARENCJI.
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści