FAQ - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemieTel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
PYTANIA OGÓLNE
GŁÓWNE WYRÓŻNIKI OFERTY NA TLE KONKURENCJI:

współpracujemy z najlepszymi towarzystwami ubezpieczeniowymi na rynku: WARTA, GENERALI, HESTIA, PZU, COMPENSA, WIENER.

zakup ubezpieczenia odbywa się poprzez zapis ONLINE, co ułatwia cały proces i niweluje ryzyko popełnienia błędu przy uzupełnianiu dokumentów,

do wyboru pozostawiamy Ci ponad 50 wariantów ubezpieczeń: na życie (w tym dla seniorów), zdrowotne, NW, dla dzieci, OC w życiu prywatnym,

do ubezpieczenia możesz przystąpić na dowolny okres, nawet na miesiąc. Nie podpisujesz umów wieloletnich, choć zachęcamy do pozostania w wybranym wariancie jak najdłużej,

jako jedyni na rynku posiadamy warianty z wysokimi sumami ubezpieczenia na życie                   sięgającymi 1 500 000 zł,
1. Czy proces zapisu do ubezpieczenia za pośrednictwem niniejszej strony www jest w pełni ONLINE ?

Osoba zainteresowana przystąpieniem do któregokolwiek ubezpieczenia poza dokonaniem zapisu online (który trwa zaledwie kilka minut), zobowiązana jest do dostarczenia oryginałów deklaracji (do pobrania w 4 kroku zapisu online) na adres Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki: ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 300, 01-204 Warszawa lub przekazania ich swojemu opiekunowi (dane do niego znajdziesz w nagłówku niniejszej strony, a także w zakładce „kontakt”).
Wydruk dokumentów i wysyłka ich pocztą tradycyjną nie dotyczy wszystkich wariantów GENERALI Życie, wariantów rodzinnych WARTA i opieki medycznej LUX MED.
Tu zapis online plus opłata składki to wszystko co należy zrobić - PONIŻEJ ZESTAWIENIE:

Dostawca:
Rodzaj benefitu:
Zapis w pełni online dla wariantów ze składką:
ubepieczenie na życie rodzinne
36 zł,   48 zł,   57 zł,   66 zł,   76 zł,   99 zł ,  128 zł
ubezpieczenie na życie rodzinne i VIP
40 zł,   44 zł,   51 zł,   57 zł,   61 zł,  65 zł,   
68,50 zł, 79 zł,   87 zł,   95 zł,   107 zł,   118 zł,  169 zł
opieka medyczna
wariant Kompleks od 126 zł   i   VIP od 202 zł
2. Jak przebiega zapis do ubezpieczenia przez Internet - krok po kroku ?

Proces zapisu do ubezpieczenia jest bardzo szybki. Składa się z 4 kroków i trwa kilka minut.
KROK 1:
Zakres i sumy ubezpieczenia
KROK 2:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
KROK 3:
Dane ubezpieczonego
KROK 4:
Dane współubezpieczonych
lub uposażonych
W tym kroku potwierdzasz wybór wariantu, a także wybierasz okres
w jakim ma rozpocząć się Twoja ochrona
W tym kroku podajesz swój
adres email, na który
prześlemy OWU.
W tym kroku podajesz
swoje dane osobowe.
W zależności od wybranego rodzaju ubezpieczenia uzupełniasz:
·        przy ubezpieczeniach na życie - dane osób uposażonych
·        przy ubezpieczeniach zdrowotnych rodzinnych - dane osób współubezpieczonych
·        przy ubezpieczeniach NNW szkolnych dla dzieci do 18 r.ż. - dane dziecka
Po zatwierdzeniu 4 KROKU system wyświetla komunikat o możliwości pobrania dokumentów.
W tym samym momencie system wysyła również na Twój adres email ich komplet.
Komunikat w ostatnim kroku informuje, czy wybrany wariant wymaga wydruku, odręcznego podpisu i wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną do Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki (ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 300, 01-204 Warszawa) czy też nie.

WAŻNE: wszystkie warianty ubezpieczenia na życie GENERALI, warianty rodzinne WARTA, a także opieki medycznej LUX MED to warianty nie wymagające podpisu odręcznego i wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną.

Każdy komplet dokumentów zawiera:
·       pismo przewodnie
·       ulotkę informacyjną
·       deklarację przystąpienia do ubezpieczenia
·       deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia WRN
·       druki przelewu / wpłaty składek.

3. W jaki sposób sprawdzisz w jakim wariancie jesteś ubezpieczony ?

Informacje uzyskasz:
  • kontaktując się ze Stowarzyszeniem WRN (tel. 22 425 35 03),
  • logując się do serwisu dla członków SWRN (zakładka "Logowanie")
  • kontaktując się z Towarzystwem Ubezpieczeniowym (dane poniżej).
Nazwa podmiotu współpracującego z SWRN:
strona www
Numer infolinia
WARTAwww.warta.pl502 308 308 lub 801 308 308
GENERALIwww.generali.pl913 913 913
PZUwww.pzu.pl
22 566 55 55 lub 801 102 102
HESTIA
801 107 107 lub 58 555 55 55
WIENERwww.wiener.pl22 469 69 69
LUX MEDwww.luxmed.pl22 33 22 888
COMPENSAwww.compensa.pl22 501 61 00
9. Kiedy powinno dokonać się opłaty pierwszej i kolejnych składek ?

Pierwsza składka powinna zostać opłacona w dniu zapisu online, jednak nie później niż:
  • 2 dni robocze przed rozpoczęciem ochrony w ubezpieczeniach na życie, dla dzieci, NNW,
  • 10 dni przed rozpoczęciem ochrony w ubezpieczeniach zdrowotnych,
  • 15 dni przed rozpoczęciem abonamentu sportowego.
Każdej kolejnej wpłaty należy dokonywać do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony,
np. do 15 stycznia należy opłacić składkę za luty.

10. Na jaki numer konta bankowego powinieneś dokonywać opłat składek ?

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku, zakończony numerem PESEL osoby ubezpieczonej.
Numer swojego konta w SWRN znajdziesz w deklaracji przystąpienia, a także w potwierdzeniu przyjęcia, które od nas otrzymałeś w postaci wiadomości email.
Numer konta jest do Ciebie przypisany nawet w przypadku zmiany wariantu lub dokupienia innego ubezpieczenia.
16.    W jaki sposób można dokonać aktualizacji danych w swoim ubezpieczeniu
       (zmiana danych osobowych / zmiana uposażonych) ?

W ubezpieczeniach na życie WARTA i PZU, należy poinformować o zmianie danych/uposażonych drogą mailową Stowarzyszenie WRN (biuro@swrn.org.pl). W odpowiedzi przygotowana zostanie deklaracja zmiany, którą należy wydrukować, podpisać i odesłać na adres korespondencyjny Biura SWRN (ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 300, 01-204 Warszawa).
W przypadku chęci zmiany uposażonych podać należy w treści maila poniższe dane:
- osoba fizyczna – imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia, procent uposażenia (łącznie powinno być to 100%)
- firma (np. bank) – pełna nazwa, REGON, procent uposażenia (łącznie powinno być to 100%).

W ubezpieczeniu na życie GERNERALI należy uzupełnić formularz zmiany (dostępny tutaj).
Oryginał formularza należy przesłać bezpośrednio do TU GENERALI Życie (ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa), natomiast skan na adres mailowy biuro@swrn.org.pl.
Zmiany można również dokonać logując się do Panelu Klienta na stronie www.generali.pl (to najprostszy i najszybszy proces zgłoszenia, nie wymagający przesyłania dokumentów pocztą tradycyjną).
22. Czy we wszystkich wariantach obowiązują oświadczenia o stanie zdrowia ?

Nie, nie we wszystkich wariantach ubezpieczeń, dostępnych z w ramach oferty SWRN obowiązują oświadczenia
o stanie zdrowia.
Wyjątek stanowią:
  • pakiety zdrowotne (LUX MED, COMPENSA),
  • ubezpieczenia NNW (dla dzieci i dorosłych),
  • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenie na życie Generali Nestor Plus – warianty I-III.
PYTANIA Z PODZIAŁEM NA UBEZPIECZENIA
Wróć do spisu treści